TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

TRA CỨU MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA

HƯỚNG DẪN TRA CỨU PHẦN MỀM MÃ BƯU CHÍNH

1. Tra cứu trên các trang thông tin điện tử

      - http://mabuuchinh.vn

      - http://postcode.vn

      - Cổng thông tin điện tử của Bộ thông tin và Truyền thông: http://mic.gov.vn

      Ví dụ hướng dẫn tra cứu trên trang : http://mabuuchinh.vn

   a) Tra cứu Mã bưu chính khi có tên đối tượng gán mã (phường/xã và đơn vị hành chính tương đương; điểm phục vụ thuộc mạng bưu chính công cộng, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; cơ quan đoàn thể của Việt Nam; cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam).

      Tại ô "Tìm kiếm", nhập tên "Đối tượng gán mã"

      Ví dụ 1: 

      + Tại ô "Tìm kiếm", nhập "Phường Liễu Giai", thì kết quả tra được Mã bưu chính của phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội là 11106.

        + Tại ô "Tìm kiếm", nhập "Tổng lãnh sự quán Thụy Sỹ", thì kết quả tra được Mã bưu chính của Tổng lãnh sự quán Thụy Sỹ là 70222.

   b) Tra cứu để xác định đối tượng gán mã khi có Mã bưu chính

      Ví dụ 2: 

      + Tại ô "Tìm kiếm", nhập "10046", thì kết quả tra được đối tượng gán mã là Bộ thông tin và Truyền thông.

        + Tại ô "Tìm kiếm", nhập "90251", thì kết quả tra được đối tượng gán mã là Bưu cục Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

2. Hướng dẫn cách ghi Mã bưu chính

      1. Địa chỉ người sử dụng dịch vụ bưu chính (người gửi và người nhận) phải được thể hiện rõ ràng trên bưu gửi (phong bì thư, kiện, gói hàng hóa) hoặc trên các ấn phẩm, tài liệu liên quan.

      2. Mã bưu chính là một thành tố không thể thiếu trong địa chỉ người sử dụng dịch vụ bưu chính (người gửi và người nhận), được ghi tiếp theo sau tên tỉnh/ thành phố và được phân cách với tên tỉnh/thành phố ít nhất 01 ký tự trống.

      3. Mã bưu chính phải được in hoặc viết tay rõ ràng, dễ đọc

      4.Đối với bưu gửi có ô dành riêng cho Mã bưu chính ở phần ghi địa chỉ người gửi, người nhận thì ghi rõ Mã bưu chính, trong đó mỗi ô chỉ ghi một chữ số và các chữ số phải được ghi rõ ràng, dễ đọc, không gạch xóa.

Mẫu 1: Bưu gửi không có ô dành riêng cho Mã bưu chính

 

Mẫu 2: Bưu gửi có ô dành riêng cho Mã bưu chính